X კატეგორიები
 • მობილურები და პლანშეტები
 • კომპიუტერული ტექნიკა
 • საოფისე ტექნიკა
 • ფოტო ვიდეო აუდიო
 • კლიმატური ტექნიკა
 • საყოფაცხოვრებო ტექნიკა
 • სამზარეულოს ტექნიკა
 • სამზარეულოს ჭურჭელი
 • სილამაზე და სახლი
 • ავტოსამყარო
 • შეთავაზებები
 • დასვენება და გართობა
 • საბავშვო
 • ყველა კატეგორია
პერსონალური კომპიუტერები
ნოუთბუქები
მაუსები
კლავიატურები
All in One კომპიუტერები
Desktop კომპიუტერები
მაუსის პადები
ნოუთბუქის აქსესუარები
მონიტორები
პროგრამული უზრუნველყოფა
USB ფლეშ მეხსიერებები
გარე მყარი დისკები
დინამიკები
ყურსასმენები
ბარათის წამკვითხველები
დენის გამანაწილებლები
სათამაშო კონსოლები
ვებკამერები
USB ჰაბები
USB ადაპტერები
უწყვეტი კვების წყაროები (UPS)
ნოუთბუქის ჩანთები
საწმენდი საშუალებები
სადენები, გადამყვანები
პროცესორები (CPU)
დედა დაფები (Motherboard)
ვიდეო დაფები (VGA)
მყარი დისკი ( HDD, SSD)
ოპერატიული მეხსიერებები (RAM)
კვების ბლოკები (PSU)
ქეისები
გაგრილების სისტემები
მეხსიერების ბარათები
ნოუთბუქის დამტენები
დანარჩენი კატეგორიები
ქულერები (Coolers)
დივიდი წამკითხველები (ODD/FDD)
სერვერები და აქსესუარები
Add-on Cards
ხმის ბარათები (Sound Cards)
ქსელის ბარათები
Storage Systems
ნოუთბუქის ნაწილები
სათამაშო კონსოლის აქსესუარები
ქსელის კაბელები და აქსესუარები
თამაშები
მიკროფონები
საქართველოს ტექნოლოგიური ფესტივალი

ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის პირ­ვე­ლი ფეს­ტი­ვა­ლი, სა­ხე­ლად „მე­ო­თხე ინ­დუსტრი­უ­ლი რე­ვო­ლუ­ცია“ სა­ქარ­თვე­ლო­ში სი­ლი­კონ ველი თბი­ლი­სის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე გა­ი­მარ­თა. ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს ინო­ვა­ცი­ე­ბი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტოს პარტნი­ო­რო­ბის ფარ­გლებ­ში, სა­ქარ­თვე­ლოს პირ­ვე­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ფეს­ტი­ვა­ლის­თვის, მსოფ­ლი­ოს მო­წი­ნა­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ბრენ­დე­ბი, ტექ-სტარ­ტა­პე­რე­ბი და სა­ქარ­თვე­ლოს ლი­დე­რი აიტი კომ­პა­ნი­ე­ბი ერთ სივ­რცე­ში, ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უახ­ლე­სი ტრენ­დე­ბის გარ­შე­მო, გა­ერ­თი­ან­დნენ.

რო­გორც ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი გან­მარ­ტა­ვენ, მე-4 ინ­დუსტრი­უ­ლი რე­ვო­ლუ­ცი­ის პი­რო­ბებ­ში ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ინ­ტეგ­რი­რე­ბა ბიზ­ნეს პრო­ცე­სებ­ში ძა­ლი­ან სწრა­ფი ტემ­პით მიმ­დი­ნა­რე­ობს. ეს ტემ­პი მზარ­დია სა­ქარ­თვე­ლო­შიც: ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი, ნივ­თე­ბის ინ­ტერ­ნე­ტი, მან­ქა­ნუ­რი სწავ­ლე­ბა, ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი და გა­ფარ­თო­ე­ბუ­ლი რე­ა­ლო­ბა და სხვა ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ტრენ­დე­ბი სტარ­ტა­პე­ბებ­ში, მცი­რე, სა­შუ­ა­ლო და მსხვილ ბიზ­ნეს­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ყვე­ლა ინ­დუსტრი­ა­ში ჩნდე­ბა.

„დღეს ჩვენ გავ­ხსე­ნით ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ფეს­ტი­ვა­ლი „მე­ო­თხე ინ­დუსტრი­უ­ლი რე­ვო­ლუ­ცია“, რო­მელ­საც გვინ­და ყო­ველ­წლი­უ­რი სახე მივ­ცეთ. ჩვე­ნი მი­ზა­ნი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი სექ­ტო­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბაა. ეს ფეს­ტი­ვა­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბა მოგ­ვცემს, რომ მე­ო­თხე ინ­დუსტრი­უ­ლი რე­ვო­ლუ­ცი­ის დღის წეს­რი­გი გა­ნა­ვი­თა­როს და წინ წა­წი­ოს. ზო­გა­დად უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ურ კომ­პა­ნი­ებს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა არის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი. ჩვენ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბით ვმუ­შა­ობთ. თუმ­ცა დღე­ი­დან ამ ურ­თი­ერ­თო­ბებს უნი­ვერ­სი­ტეტ­სა და კერ­ძო კომ­პა­ნი­ებს შო­რის კი­დევ უფრო ახალ ეტა­პამ­დე მი­ვიყ­ვანთ,“ - გა­ნა­ცხა­და ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტორ­მა ან­დრო რუ­რუ­ამ.

„ინო­ვა­ცი­ე­ბი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტო ყო­ველ­თვის მხარს უჭერს უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის ინი­ცი­ა­ტი­ვას, რომ გა­ნა­ვი­თა­როს სტარ­ტა­პე­ბის ეკო­სის­ტე­მა და სწო­რედ უნი­ვერ­სი­ტე­ტია ის მთა­ვა­რი შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი სტარ­ტაპ ეკო­სის­ტე­მი­სა, სა­ი­და­ნაც იწყე­ბა ინო­ვა­ცი­უ­რი იდე­ე­ბი, სა­ი­და­ნაც ვი­თარ­დე­ბა ინო­ვა­ცი­უ­რი იდე­ე­ბი და სწო­რედ ამის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ტარ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ფეს­ტი­ვა­ლი. ეს იქ­ნე­ბა ყო­ველ­წი­უ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბა და რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტი ადა­მი­ა­ნის და­ინ­ტე­რე­სე­ბა მოხ­დე­ბა ამ სფე­რო­თი. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ სწო­რედ ამ სტუ­დენ­ტე­ბის იდე­ე­ბი­დან წა­მო­ვი­დეს ის გლო­ბა­ლუ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი და ინო­ვა­ცი­უ­რი იდე­ე­ბი, რომ­ლი­თაც სა­ქარ­თვე­ლო დამ­კვიდ­რდე­ბა მსოფ­ლი­ოს ტექ­ნო­ლო­გი­ურ რუ­კა­ზე,“ - გა­ნა­ცხა­და ეკო­ნო­მი­კი­სა და მდგრა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­მი­ნის­ტროს ინო­ვა­ცი­ე­ბის და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტოს ხელ­მძღვა­ნელ­მა ავ­თან­დილ კას­რა­ძემ.

ზო­გა­დად, ბიზ­ნე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ინ­დუსტრი­ის მხარ­და­ჭე­რის და სა­მე­წარ­მეო ეკო­სის­ტე­მის ფორ­მუ­ლი­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით მო­წი­ნა­ვე პო­ზი­ცი­ას იკა­ვებს. “ყვე­ლა ბიზ­ნე­სი გახ­დე­ბა ტექ­ნო­ლო­გია” - ამ სი­ტყვე­ბით 2019 წელს გა­იხ­სნა მსოფ­ლი­ოს ყო­ველ­წლი­უ­რი ეკო­ნო­მი­კუ­რი ფო­რუ­მი და­ვოს­ში და სწო­რედ ამ ორი მი­მარ­თუ­ლე­ბის ინ­ტეგ­რი­რე­ბას რე­გი­ონ­ში ემ­სა­ხუ­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ფეს­ტი­ვა­ლი.

ფეს­ტი­ვალს ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი სფე­როს წამ­ყვა­ნი კომ­პა­ნი­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, სა­ხელ­მწი­ფო სექ­ტო­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბიც ეს­წრე­ბოდ­ნენ.

„დღეს ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ტრა­დი­ცი­ას ჩა­ე­ყა­რა სა­ფუძ­ვე­ლი. პირ­ვე­ლად იმარ­თე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ფეს­ტი­ვა­ლი. იმე­დი მაქვს, რომ სა­მო­მავ­ლოდ ეს ფეს­ტი­ვა­ლი გახ­დე­ბა უფრო სა­ერ­თა­შო­რი­სო მას­შტა­ბე­ბის და სა­ქარ­თვე­ლო გახ­დე­ბა ერთ-ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცენ­ტრი რე­გი­ონ­ში ინო­ვა­ცი­ე­ბი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. რაც შე­ე­ხე­ბა თა­ვად ინო­ვა­ცი­ე­ბის როლს გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში, გა­და­ჭარ­ბე­ბის გა­რე­შე შე­მიძ­ლია გი­თხრათ, რომ ეს არის მო­მა­ვა­ლი, რო­მე­ლიც გან­სა­ზღვრავს ქვეყ­ნე­ბის პროგ­რესს. უაღ­რე­სად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ სკო­ლის პე­რი­ო­დი­დან­ვე მაქ­სი­მა­ლუ­რად ბევ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ჰქონ­დეთ მოს­წავ­ლე­ებს რო­გორც ზუს­ტი და სა­ბუ­ნე­ბის­მე­ტყვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის შეს­წავ­ლის, ასე­ვე ინო­ვა­ცი­ე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბის და შექ­მნის ხელ­შემ­წყო­ბი სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სის მი­ხედ­ვით,“ - გა­ნა­ცხა­და გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და კულ­ტუ­რის კო­მი­ტე­ტის თავ­მჯდო­მა­რემ მა­რი­ამ ჯაშ­მა.

ფეს­ტი­ვალ­ზე წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იყო ყვე­ლა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ბრენ­დი, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ოპე­რი­რებს, მსოფ­ლი­ოს უახ­ლე­სი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი და ყვე­ლა­ზე მა­ღალ­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ქარ­თუ­ლი სტარ­ტა­პე­ბი. გა­მო­ფე­ნის პა­რა­ლე­ლუ­რად გა­ი­მარ­თა პა­ნე­ლუ­რი დის­კუ­სია თე­მა­ზე - სა­მე­წარ­მეო ეკო­სის­ტე­მის ფორ­მუ­ლი­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სა­ხელ­მწი­ფოს და კერ­ძო სექ­ტო­რის როლი. დის­კუ­სი­ის ფარ­გლებ­ში ასე­ვე გა­ნი­ხი­ლეს პრო­ექ­ტი, რო­მელ­საც ისა­ე­ლის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ჰაბი მალე სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს და რომ­ლის ბი­უ­ჯე­ტიც რამ­დე­ნი­მე მი­ლი­ო­ნი იქ­ნე­ბა. დის­კუ­სი­ის მო­დე­რა­ტო­რი იყო ჟურ­ნალ Entrepreneur-ის მთა­ვა­რი რე­დაქ­ტო­რი გი­ორ­გი შა­რა­ში­ძე.

„ვფიქ­რობ, რომ პა­ნე­ლუ­რი დის­კუ­სი­ის ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ფორ­მა­ტი გა­მო­ვი­და, რად­გან მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­და რო­გორც კერ­ძო სექ­ტო­რის, ისე სა­ხელ­მწი­ფო და სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სექ­ტო­რის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი. ძა­ლი­ან ბევ­რი სა­ინ­ტე­რე­სო მო­საზ­რე­ბა გა­იც­ვა­ლა ერ­თმა­ნეთ­ში. აღ­მოჩ­ნდა, რომ ეს არის ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ფორ­მა­ტი იმის­თვის, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში სტარ­ტაპ ეკო­სის­ტე­მის და ზო­გა­დად, სა­მე­წარ­მეო ეკო­სის­ტე­მა კი­დევ უფრო გან­ვი­თარ­დეს. ამ მი­მა­რუ­ლე­ბით ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იქ­ნე­ბა ის ნა­ბი­ჯი, რო­მელ­საც ბინ­ზე­სი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში გა­დად­გამს ის­რა­ე­ლის მხა­რეს­თან ერ­თად. ძა­ლი­ან მალე გვე­ცო­დი­ნე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია ის­რა­ე­ლის მხრი­დან, თუ რა ტი­პის და რა მე­ქა­ნიზ­მით მო­ახ­დე­ნენ ისი­ნი ინ­ვეს­ტი­რე­ბას ქარ­თულ სტარ­ტა­პებ­ში,“ - Entrepreneur-ის მთა­ვარ­მა რე­დაქ­ტორ­მა გი­ორ­გი შა­რა­ში­ძემ.

ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ფეს­ტი­ვა­ლის კი­დევ ერთი ნა­წი­ლი იყო TechTalks - მსოფ­ლი­ო­ში არ­სე­ბუ­ლი უახ­ლე­სი ტექტრენ­დე­ბის მი­მო­ხილ­ვა, მსოფ­ლი­ოს ეკო­ნო­მი­კუ­რი ფო­რუ­მის ტექტრენ­დე­ბის ანა­ლი­ზი, ამ სფე­რო­ში არ­სე­ბუ­ლი სტარ­ტა­პე­ბის Talk-ები. მათი ჩა­მო­ნათ­ვა­ლი კი ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა:

ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი/ მან­ქა­ნუ­რი სწავ­ლე­ბა - დაჩი ჭო­ლა­ძე, Pulsar AI;

ნივ­თე­ბის ინ­ტერ­ნე­ტი, მო­მა­ვა­ლი ინ­დუსტრი­უ­ლი რე­ვო­ლუ­ცია - გივი ბე­რი­ძე, Edison;

დე­ცენ­ტრა­ლი­ზე­ბუ­ლი სის­ტე­მე­ბი - ახა­ლი სტან­დარ­ტი – ლაშა ან­თა­ძე Shelf Network;

გა­ფარ­თო­ე­ბუ­ლი და ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი რე­ა­ლო­ბა – ნი­კო­ლოზ გო­გო­ჭუ­რი, VREX;

შე­ნო­ბა ნა­გე­ბო­ბე­ბის ავ­ტო­მა­ტი­ზი­რე­ბა და ჭკვი­ა­ნი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი სამ­შე­ნებ­ლო სფე­რო­ში -

სან­დრო მჭედ­ლიშ­ვი­ლი, დიტო აბუ­ლა­ძე, smarter.ge

ფეს­ტი­ვა­ლის ფარ­გლებ­ში გა­მარ­თუ­ლი მსოფ­ლი­ოს უახ­ლე­სი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის გა­მო­ფე­ნა - ფეს­ტი­ვალ­ზე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის ექ­სპო­ზი­ცი­ი­თა და ბრენ­დე­ბის სტენ­დე­ბით წარ­მოდ­გე­ნე­ლი იყ­ვნენ შემ­დე­გი კომ­პა­ნი­ე­ბი: HP, IBM, DELL, Microsoft, HP Enterprise, Syntax, Spectre, Orient Logic, LAB, MUK, BETA, Allmarket.ge, GRENA, Techub, Edison, Shelf network, Vrex, Pulsar AI, smarter.ge, Copter Tech, HTS.

ღო­ნის­ძე­ბის და­სას­რულს ტექ­ნო­ლო­გი­ურ­მა კომ­პა­ნი­ებ­მა პრო­ექტ და­ა­საქ­მე Smart სტუ­დენ­ტის ფარ­გლებ­ში სტუ­დენ­ტუ­რი ვა­კან­სი­ე­ბი წა­რად­გი­ნეს.