ჩვენი მისამართია
 ვეფხისტყაოსნის ქუჩა #16, 0180 თბილისი
• ტელ: 032 205 25 05

ელ-ფოსტა
 საინფორმაციო სამსახური - INFO@ALLMARKET.GE
• ტექნიკური საკითხები - SUPPORT@ALLMARKET.GE
• სერვის ცენტრი - SERVICE@ALLMARKET.GE
• გაყიდვები - SALES@ALLMARKET.GE

საბანკო რეკვიზტები
• მიმღები: შპს allmarket.ge
 ორგანიზაციის ს/კ 404431432
 მიმღები ბანკი : სს თიბისი ბანკი
 ბანკის კოდი: TBCBGE22
• ანგ ნომერი: GE89TB7858336080100003