ჩვენი მისამართია
 ვეფხისტყაოსნის ქუჩა #16, 0180 თბილისი
• ტელ: 032 205 25 05

ელ-ფოსტა
 
საინფორმაციო სამსახურიINFO@ALLMARKET.GE
• 
ტექნიკური საკითხებიSUPPORT@ALLMARKET.GE
• 
სერვის ცენტრიSERVICE@ALLMARKET.GE
• 
გაყიდვებიSALES@ALLMARKET.GE

საბანკო რეკვიზტები
• მიმღები: შპს allmarket.ge
 ორგანიზაციის / 404431432
 
მიმღები ბანკი : სს თიბისი ბანკი
 ბანკის კოდი: TBCBGE22
• 
ანგ ნომერი: GE89TB7858336080100003