ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას. ჩვენს ვებ-გვერდზე შესვლისას ან ვებ-გვერდით სარგებლობისას თქვენ ადასტურებთ, რომ გაეცანით, გაიგეთ და ეთანხმებით ამ ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკის და ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის ყველა პირობას. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პირობებს, გთხოვთ დახურეთ ეს გვერდი და ნუ შეხვალთ ან ისარგებლებთ ჩვენი ვებ- გვერდით.

წინამდებარე ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა მოიცავს „allmarket.ge“ ვებ-გვერდთან (იგულისხმება „ვებ-გვერდი“, რომელიც განთავსებულია შემდეგ ვებ- მისამართზე: www.allmarket.ge) დაკავშირებულ ინფორმაციის დაცვის საკითხებს. ვებ-გვერდის პროვაიდერი, შპს allmarket.ge (მოხსენიებულია როგორც „ჩვენ“), მიზნად ისახავს თქვენი ინფორმაციის დაცვას ონლიან სივრცეში. გთხოვთ, გაეცნოთ წინამდებარე ინფორმაციის პოლიტიკას, რათა გაიგოთ, თუ რა ინფორმაციას ვაგროვებთ თქვენგან („მომხმარებელი“) და როგორ ვიყენებთ მას. ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვები შეგიძლიათ მოგვწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე info@allmarket.ge.

თუ მოხდება ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკაში ცვლილებები დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდება ინფორმაციის დაცვის გვერდზე და სხვა ისეთ ადგილებზე, რომლებიც ჩვენი აზრით უზრუნველყოფს თქვენს საქმის კურსში  ყოფნას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახის ინფორმაციას შევაგროვებთ, როგორ გამოვიყენებთ და რა დროს გავამჟღავნებთ მას (კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში).  ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს შევცვალოთ წინამდებარე ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა. ასე რომ, გთხოვთ, ხშირად შეამოწმოთ იგი. თუ მნიშვნელოვან ცვლილებებს შევიტანთ ამ დოკუმენტში, ჩვენ გაცნობებთ ამის შესახებ წინამდებარე დოკუმენტში, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ან ჩვენს მთავარ გვერდზე შესაბამისი შეტყობინების დადებით.

შესაგროვებელი ინფორმაციის სახეობა და მისი გამოყენება  ჩვენ ვაგროვებთ ორი სახის ინფორმაციას ჩვენი მომხმარებლების შესახებ: პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია და არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია. პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია. პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომლის მეშვეობითაც ხდება კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაცია. ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ თქვენს შესახებ გარკვეული ინფორმაციის წარმოდგენა, როდესაც თქვენ ჩვენი ვებ-გვერდის მეშვეობით ერთვებით რაიმე აქტივობაში, როგორც მაგალითად, ანგარიშის გახსნა, ჩვენთან ან ჩვენს პარტნიორებთან პროდუქტის ან მომსახურების შეკვეთა, ინფორმაციის გაგზავნა და/ან რაიმე ინფორმაციის განხილვის გვერდზე დადება, ჩვენს მიერ ან ჩვენი პარტნიორების მიერ დაფინანსებულ კონკურსებში მონაწილეობა, გამოკითხვებში მონაწილეობა, კომენტარის განთავსება, ჩვენთვის ან ჩვენი პარტნიორებისათვის საკუთარი აზრის გაზიარება, ჩვენს მომსახურებაზე ინფორმაციის მოთხოვნა, ჩვენთან სამსახურის დასაწყებად განცხადების გამოგზავნა, ვიდეოს დადება ან ჩვენი ვებ-გვერდის მეშვეობით მესამე მხარეთა მიერ წარმოდგენილი სპეციალური შეთავაზებებისათვის დარეგისტრირება (ერთობლივად მოიხსენიება როგორც „საიდენტიფიკაციო აქტივობები“). საიდენტიფიკაციო აქტივობაში ჩართვა თქვენთვის სავალდებულო არ არის. თუმცა, თუ თქვენ გადაწყვეტთ საიდენტიფიკაციო აქტივობაში ჩართვას, ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ თქვენს შესახებ გარკვეული პირადი ინფორმაციის წარმოდგენა, როგორიცაა თქვენი სახელი და გვარი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სქესი და დაბადების თარიღი, ასევე სხვა დამატებითი ინფორმაცია თქვენს შესახებ რომლის შევსებაც ნებაყოფლობითია. როდესაც თქვენ უკვეთავთ პროდუქტებს ან მომსახურებას, ჩვენ შეიძლება ასევე გთხოვოთ წარმოადგინოთ თქვენი საკრედიტო ბარათის ნომერი, ვადის გასვლის თარიღი, აუტენტურობის კოდი ან სხვა შესაბამისი ინფორმაცია. ეს უკანასკნელი არ ინახება ჩვენს ვებ-გვერდზე, რადგან გადახდა ხდება ჩვენი პარტნიორი ბანკის ( სს თიბისი ბანკი ) უსაფრთხოების სერვერზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელი არ მიგვიწვდება თქვენი საკრედიტო ბარათის ინფორმაციაზე. იმისდა მიხედვით, თუ რა სახის აქტივობაში ჩაერთვებით, ზოგიერთი ინფორმაციის წარმოდგენა იქნება სავალდებულო, ზოგიერთისა კი – ნებაყოფლობითი. თუ თქვენ არ წარადგენთ სავალდებულო ინფორმაციას იმ კონკრეტული აქტივობისათვის, თქვენ ვერ ჩაერთვებით ამ აქტივობაში.  

უყიდეთ მეგობარს ან იყიდე მეგობრისათვის. თუ თქვენ გადაწყვეტთ ისარგებლოთ ჩვენი მომსახურებით ან იყიდოთ შეთავაზება მეგობრისათვის, ჩვენ მოგთხოვთ მეგობრის სახელსა და ელექტრონული ფოსტის მისამართს. ჩვენ ავტომატურად გავუგზავნით თქვენს მეგობარს ერთჯერად ელექტრონულ ფოსტას თქვენს მიერ მისთვის ნაყიდი საჩუქრით ან შევთავაზებთ მას ვებ-გვერდის ვიზიტს. „ allmarket.ge “ ინახავს თქვენს მეგობართან დაკავშირებულ ინფორმაციას ერთადერთი მიზნისათვის, რომ გააგზავნოს ზემოთ აღნიშნული ერთჯერადი ელექტრონული ფოსტა, გააგზავნოს საჩუქარი და თვალყური ადევნოს პროგრამის სათანადო ფუნქციონირებას. თქვენს მეგობარს შეუძლია ამ ინფორმაციის მონაცემთა ბაზიდან წაშლის მოთხოვნა გამოაგზავნოს შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: problem@allmarket.ge. ჩვენ ვიყენებთ პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, რათა უზრუნველგყოთ თქვენ პროდუქტებითა და მომსახურებით, მოვახდინოთ კონკურსებისა ადმინისტრირება, გავზარდოთ ვებ-გვერდის ექსპლოატაცია, გავაუმჯობესოთ ჩვენი მარკეტინგული და სარეკლამო საქმიანობა, მოვახდინოთ ვებ-გვერდით სარგებლობის ანალიზი, გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების შეთავაზებები  ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები იმისათვის, რომ გავუზიაროთ სხვებს ჩვენი მომსახურების შესახებ ინფორმაცია, ასევე გამოვაქვვეყნოთ თქვენი კომენტარი ჩვენს სარეკლამო მასალებში ან ჩვენს ვებ-გვერდზე. თქვენი კომენტარები შეიძლება შეიცავდეს პირად ინფორმაციას, როგორიცაა თქვენი სახელი. ამ შემთხვევაში, აღნიშნული კომენტარის საჯაროდ გამოქვეყნებამდე ჩვენ ავიღებთ თქვენგან ნებართვას, რომ თქვენი სახელი გამოქვეყნებულ იქნეს თქვენი კომენტარის გასწვრივ. ასევე, თუ თქვენ იყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდს სხვისთვის ინფორმაციის ან პროდუქტის გასაგზავნად, ჩვენ შეიძლება შევინახოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია. ჩვენ შეიძლება ასევე გამოვიყენოთ თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისათვის: ხარვეზის აღმოფხვრა, დავის გადაწყვეტა, ადმინისტრაციული ფუნქციების შესრულება, თქვენთან დაკავშირება, ჩვენს შორის დადებული ხელშეკრულების (რაც მოიცავს ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობებს და ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას) აღსრულება, შესაბამისი კანონმდებლობის დაცვა და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა. არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია. არაპირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არისინფორმაცია, რომელიც არ ახდენს კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიკაციას.

ჩვენ შეიძლება მივაწოდოთ თქვენი ინფორმაცია ჩვენს მიერ უფლებამოსილ მესამე მხარე მომსახურების პროვაიდერს. ჩვენ წარმოგიდგენთ მომსახურებასა და პროდუქტებს მესამე მხარეების მეშვეობით. მესამე მხარე მომსახურების პროვაიდერები ასრულებენ სხვადასხვა ფუნქციებს ჩვენი სახელით. ასეთი ფუნქციები მოიცავს ჩვენი ადმინისტრაციული და სარეკლამო ელექტრონული ფოსტის გაგზავნასა და გავრცელებას. ჩვენ შეიძლება მივაწოდოთ თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ამ პროვაიდერებს, რათა მათ შეასრულონ შეკვეთები, გაგზავნონ ამანათები, გაგზავნონ ელექტრონული და საფოსტო გზავნილები, მოახდინონ კონკურსებისა ადმინისტრირება, წაშალონ განმეორებადი ინფორმაცია მომხმარებელთა სიიდან, მოახდინონ მონაცემთა ბაზის ანალიზი, განახორციელონ მარკეტინგული დახმარება, განახორციელონ ძებნის შედეგები და ბმულები, უზრუნველყონ საკრედიტო ბარათით გადახდები, მართონ ვებ-გვერდი, აღმოფხვრან ხარვეზები და განახორციელონ მომხმარებელთა მომსხურება. ჩვენ შეიძლება ასევე მოვიპოვოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია იმ ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისაგან, რომლებთანაც ჩვენ ბიზნეს-ურთიერთობანი გვაკავშირებს და მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია მომსახურების პროვაიდერებს ჩვენი ადმინისტრაციული ფუნქციების შესრულების მიზნით. ასევე, ჩვენ შეიძლება გადავცეთ თქვენს შესახებ ინფორმაცია ჩვენს ბანკს, რათა მან მოახდინოს თანხის გადარიცხვა საჭიროების შემთხვევაში. ჩვენ მოვუწოდებთ პარტნიორებს და მესამე მხარე მომსახურების პროვაიდერებს, რათა მათ შეიმუშაონ და გამოაქვეყნონ საკუთარი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა. თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის გამოყენება ამ პირთა მიერ შეიძლება დარეგულირდეს მხოლოდ მათი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკით და არ ექვემდებარება ჩვენს კონტროლს.

ჩვენ შეიძლება გადავცეთ თქვენი ინფორმაცია ბიზნესის გადაცემის დროს. როგორც ყველა ბიზნესი, ჩვენ შეიძლება შევუერთდეთ ან შესყიდულ ვიქნეთ სხვა პირის მიერ. ამ შემთხვევაში ჩვენი სამართალმემკვიდრე მიიღებს ყველა ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას, მათ შორის თქვენს პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას. მიუხედავად ამისა, პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციაზე მაინც გავრცელდება წინამდებარე ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა. ჩვენ შეიძლება გავცეთ თქვენი ინფორმაცია თქვენი ან სხვების დაცვის მიზნით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ გავცემთ თქვენს პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას იმ შემთხვევებში, როდესაც ამას მოითხოვს კანონმდებლობა და როდესაც ჩვენ ჩავთვლით აუცილებლად ჩვენი უფლებების დასაცავად და/ან ვებ-გვერდის მიმართ ნებისმიერი სასამართლო პროცესის, სასამართლო გადაწყვეტილების/დადგენილების ან სხვა სახის სამართლებრივი პროცესის უზრუნვლეყოფის მიზნით. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას, გავცეთ თქვენი ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისათვის: წინამდებარე ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკის დაცვა და განხორციელება; ჩვენი ვებ-გვერდით სარგებლობის პირობების ან სხვა ხელშეკრულების დაცვა და განხორციელება; ვებ-გვერდის, მისი მომხმარებლების ან სხვათა უფლებების, საკუთრების ან უსაფრთხოების დაცვა.

პირადი მონაცემების მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყენება. ვებ გვერდზე დაფიქსირებულ საკონტაქტო რეკვიზიტებზე (მათ შორის და არამარტო მომხმარებლის ტელეფონის ნომერზე, ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და სხვა) ჩვენს მიერ განსაზღვრული პერიოდულობით, შესაძლებელია განხორციელდეს მოკლე ტექსტური, ხმოვანი ან/და სხვა სახის სარეკლამო/საინფორმაციო შეტყობინებების გაგზავნა, მანამ სანამ ჩვენ თქვენგან არ მივიღებთ სხვაგვარ წერილობით მითითებას (unsubscribe).

ჩვენ ასევე ვიყენებთ მესამე მხარე მომსახურების პროვაიდერებს, რათა თვალყური ვადევნოთ და გავაანალიზოთ არაპირადი საიდენტიფიკაციო სარგებლობა და ჩვენი მომხმარებლების საერთო სტატისტიკური ინფორმაცია. ყოველივე ეს გამიზნულია საიმისოდ, რომ ჩვენ ვმართოთ ჩვენი ვებ-გვერდი და სისტემატიურად გავაუმჯობესოთ მისი ხარისხი. ჩვენ შეიძლება გამოვაქვეყნოთ აღნიშნული ინფორმაცია რეკლამის თვალსაზრისით ან წარმომადგენლობითი აუდიენციის სახით ჩვენი მარეკლამირებლებისათვის. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, არამედ მხოლოდ ჩვენი მომხმარებლების აქტივობების ზოგადი შეჯამება. ასეთი მონაცემები შეგროვებულია ჩვენი სახელით, გვეკუთვნის ჩვენ და ჩვენს მიერვე ხდება მათი გამოყენება.

ინფორმაციის განახლება და შეცვლა ჩვენი აზრით თქვენ უნდა გქონდეთ იმ პირადი საიდენტფიკაციი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და შეცვლის შესაძლებლობა, რომელსაც ჩვენ წარმოგვიდგენთ. შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ნებისმეირი პირადი საიდენტფიკაციო ინფორმაცია თქვენს ანგარიშზე შესვლითა და ვებ-გვერდის „ჩემი პროფილი“ – ს განყოფილებაში შესვლით, ასევე შეგიძლიათ მოგვწეროთ ამის შესახებ ჩვენთვის problem@allmarket.ge  – ზე ელექტრონული ფოსტაზე. ჩვენთან დაკავშირებისას, გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი სახელი და ის ინფორმაცია, რომლის განახლებაც გსურთ.  თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენს ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის წაშლა. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ძველ ტრანსაქციებს, თქვენ ვერ წაშლით ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია ვებ-გვერდზე განხორციელებულ ძველ ტრანსაქციებთან. გარდა ამისა, ჩვენთვის შეიძლება შეუძლებელი გახდეს მთელი თქვენი ინფორმაციის წაშლა, რადგან ჩვენ პერიოდულად ვახდენთ ინფრომაციის დარეზერვებას.  თქვენი საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია არ ინხება ჩვენს ვებ-გვერდზე, არამედ განთავსებულია დაცულ გვერდზე, რომელსაც უზრუნველყოფს და მართავს ჩვენი პარტნიორი ბანკი (სს თიბისი ბანკი). ამუკანასკნელს საკუთარი ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა აქვს, რომელიც ჩვენი კონტროლის სფეროს არ წარმოადგენს.

მომხმარებლის არჩევანი ინფორმაციის შეგროვებასა და გამოყენებაზე  როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ თავი შეიკავოთ ინფორმაციის წარმოდგენისაგან. თუმცა ინფორმაციის წარმოდგენა შეიძლება აუცილებელი გახდეს, თუ თქვენ ჩაერთვებით ვებ-გვერდზე არსებულ რაიმე აქტივობაში. ჩვენ პერიოდულად გამოგიგზავნით ადმინისტრაციულ და სარეკლამო ელექტრონულ ფოსტას, რაც იქნება თქვენს მიერ ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების შეძენის წინაპირობა. ჩვენ გამოგიგზავნით ინფორმაციას თქვენი ანგარიშის აქტივობასთან, შენაძენებთან და ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების განახლებულ შეთავაზებებთან დაკავშირებით. თქვენ არ შეგიძლიათ უარი განაცხადოთ ადმინისტრაციულ ელექტონულ ფოსტაზე. ადმინისტრაციული ელექტრონული ფოსტა ეხება მომხმარებლის აქტივობას ვებ-გვერდზე, და მოიცავს ელექტრონულ ფოსტას, რომელიც ეხება კონკრეტული მომხმარებლის ანგარიშს, მის მიერ ჩვენთვის გამოგზავნილ მოთხოვნებს და კითხვებს,  ასევე მის მიერ პროდუქტებისა და მომსახურების შეძენის საკითხებს. ადმინისტრაციული ელექტრონული ფოსტისაგან განსხვავებით, თქვენ გაქვთ არჩევანის უფლება სარეკლამო ელექტრონულ ფოსტასთან მიმართებით. სარეკლამო ელექტრონული ფოსტა რეკლამას უწევს ჩვენს პროდუქტებსა და მომსახურებას, მათ შორის სპეციალურ ფასდაკლებებსა და სხვა შეთავაზებებს, ან/და ჩვენი მარეკლამირებელი პირებისა და პარტნიორების პროდუქტებსა და მომსახურებას. თუ თქვენ არ გსურთ ჩვენგან სარეკლამო ელექტრონული ფოსტის მიღება, თქვენ შეგიძლიათ უარი განაცხადოთ აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე დარეგისტრირების შემდგომ ნებისმიეირ დროს ჩვენთვის ელექტრონული ფოსტის გამოგზავნით შემდეგ მისამართზე: problem@allmarket.ge , წინამდებარე დოკუმენტში მითითებულ საფოსტო მისამართზე წერილის გამოგზავნით, ან ჩვენი ნებისმიერი ელექტრონული ფოსტის ქვემოთ შესაბამის ღილაკზე დაკლიკებით. ჩვენთან დაკავშირებისას, გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი სახელი,  მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სახის სარეკლამო ელექტრონული ფოსტის მიღებაზე აცხადებთ უარს.

ინფორმაციის უსაფრთხოება ჩვენ სერიოზულად ვუდგებით უსაფრთხოების საკითხს და ვატარებთ მრავალ უსაფრთხოების ზომას პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის დასაცავად. თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ჩვენს ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ თქვენი პაროლისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართის მითითების შემთხვევაში. ეს პარაოლი დაშიფრულია. ჩვენ გირჩევთ, რომ არავის გაანდოთ თქვენი პაროლი. გარდა ამისა, თქვენი პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ინახება დაცულ სერვერზე, რომელზეც მხოლოდ შესაბამის პერსონალსა და კონტრაქტორებს მიუწვდებათ ხელი. ჩვენ არ გვაქვს რაიმე ინფორმაცია თქვენს საკრედიტო ბარათთან დაკავშირებით და ჩვენთვის იგი ხელმიუწვდომელია, რადგან თქვენი საკრედიტო ბარათი ჩვენი პარტნიორი ბანკის კონტროლის სფეროს განეკუთვნება. სამწუხაროდ, მონაცემთა ნებისმიერი გადაცემა ინტერნეტის ან უკაბელო ქსელის საშუალებით შეუძლებელია იყოს აბსოლუტურად და გარანტირებულად უსაფრთხო. ჩვენ ვატარებთ კომერციულად გონივრულ უსაფრთხოების ზომებს, რათა დავიცვათ მონაცემები და ასევე ვცდილობთ კავშირები დავამყაროთ მხოლოდ ისეთ ორგანიზაციებთან, რომლებიც იგივენაირად უდგებიან ამ საკითხს. თუმცა ჩვენ ვერ გავცემთ რაიმენაირ გარანტიას ვებ-გვერდისათვის ან ვებ-გვერდიდან გადაცემული ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე, და არ ვაგებთ პასუხს ნებისმიერი მესამე მხარის ქმედებებზე, რომელმაც შეიძლება მიიღოს ნებისმიეირ მსგავსი ინფორმაცია.

ინფორმაციის დაცვის სხვადასხვა საკითხები 13 წლამდე ბავშვებს ეკრძალებათ „ allmarket.ge “ – ით სარგებლობა. ჩვენ განზრახ არ ვინახავთ ან ვაგროვებთ ინფორმაციას 13 წლამდე პირებისაგან. ბავშვების პირადი ინფორმაციის დაცვა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, თუ ჩვენ გავიგებთ, რომ მომხმარეგელი არის 13 წლამდე ასაკის, ჩვენ გავატარებთ შესაბამის ღონისძიებებს, რომ წავშალოთ ამ მომხმარებლის პირადი ინფორმცია ჩვენი მონაცემთა ბაზიდან. ჩვენ გირჩევთ, რომ ბავშვებმა 13-დან 18 წლამდე მოიპოვოთ მშობელთა ნებართვა,  სანამ ინტერნეტში დადებთ თქვენს პირად ინფორმაციას. სარგებლობთ რა „ allmarket.ge “ – ით, თქვენ აქვე ადასტურებთ, რომ ხართ სულ ცოტა 18 წლის ან ხართ სულ ცოტა 13 წლის და გაქვთ მშობლის ან მეურვის ნებართვა „ allmarket.ge “ – ით სარგებლობაზე.  საჯარო ადგილები. ჩვენ შეგვიძლია გამოვყოთ ჩევნს ვებ-გვერდე საჯარო ადგილები, სადაც თქვენ შეძლებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციის საჯაროდ განთავსებას, ასევე სხვებთან კომუნიკაციას ფორუმების ან ბლოგების მეშვეობით, პროდუქტების დათვალიერებას და კონტენტის გაგზავნას. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება სხვა მომხმარებლებისა და ორგანიზაციებისათვის და შეიძლება ასევე გამოჩნდეს სხვა ვებ-გვერდებზე და ინტერნეტის საძიებო სისტემებში. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია შეიძლება წაკითხულ იქნეს, შეგროვდეს და გამოყენებულ იქნს სხვების მიერ. მაგალითად,  თუ თქვენ მიუთითებთ თქვენს ელექტრონულ ფოსტას რომელიმე პროდდუქტზე საჯარო კომენტარის გაკეთებისას, თქვენ შეიძლება მიიღოთ არასასურველი ელექტრონული ფოსტა. ჩვენ ვერ ვახორციელებთ კონტროლს იმაზე, თუ ვინ კითხულობს თქვენს მიერ ვებ-გვერდზე საჯაროდ და ნებაყოფლობით დადებულ ინფორმაციას და ვინ როგორ გამოიყენებს მას. ამიტომ, გთხოვთ, გამოიჩინოთ სიფრთხილე თქვენი ნებისმიერი პირადი ინფორმაციის ვებ-გვერდზე საჯაროდ განთავსებისას. როგორც წესი, ჩვენმოვიპოვებთ ნებართვას ჩვენი მომხმრებლისაგან, სანამ მის სახელს მივუთითებთ მისი კომენტარის გასწვრივ. „Facebook Connect“. „ allmarket.ge “ ვებ-გვერდი შესაძლებელს ხდის მომხმარებლებისათვის „Facebook  Connect“ - ზე შესვლას, რათა მათ იურთიერთონ მეგობრებთან და გაუზიარონ მათ ინფორმაცია „Facebook.com“ -ის კედლისა და მეგობართა სიახლეების დაფის მეშვეობით. თუ თქვენ დარეგისტრირებული ხართ „ allmarket.ge “ - ზე და „Facebook.com“-ზე და დააკლიკებთ „Facebook Connect“ - ს თქვენი ორივე პროფილი შეერთდება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართები არ დაემთხვევა ერთმანეთს. თუ თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართები ერთმანეთს არ ემთხვევა, ჩვენ გკითხავთ, გსურთ თუ არა მათი შეერთება. მაშინ თქვენ შეიყვანთ თქვენს პაროლს რათა დაადასტუროთ რომ „ Facebook.com“ აკონტროლებს ამ ანგარიშს. თუ თქვენ დარეგისტრირებული ხართ „ allmarket.ge “ – ზე მაგრამ არა „Facebook.com“-ზე და დააკლიკებთ „Facebook Connect“ თქვენ შემოგთავაზებენ „ Facebook.com “ მანდატის შექმნას ან „ Facebook.com “ –ზე დარეგისტრირებას“. თუ თქვენ გააგრძელებთ, თქვენ ხელმისაწვდომს გახდით თქვენს ინფორმაციას „ allmarket.ge “ ვებ-გვერდისათვის და ამავე დროს „ allmarket.ge “ ვებ-გვერდების გამოყენებისას დაეთანხმებით „Facebook.com“ –ით სარგებლობის პირობებს. და პირიქით, თუ თქვენ ამჟამად არ ხართ დარეგისტრირებული „ allmarket.ge “-ის მომხმარებლად და დააკლიკებთ „Facebook Connect“-ს, თქვენ პირველ რიგში მოგთხოვენ თქვენი „Facebook.com “-ის მანდატის შეყვანას და შემდეგ მოგენიჭებათ შესაძლებლობა დარეგისტრირდეთ და შეუერთდეთ „ allmarket.ge “-ს.  როგორც კი დარეგისტრირდებით „ allmarket.ge “ ვებ-გვერდზე და შეუერთდებით „Facebook.com“-ს, თქვენ ავტომატურად შეძლებთ განათავსოთ თქვენი უახლესი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია „Facebook.com“-ზე. თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გათიშოთ „Facebook.com “-თან დაკავშირება

ინფორმაციის გადამოწმება თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით კლიენტი ადასტურებს, რომ წინამდებარე ვებგვერდზე მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია წარმოადგენს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა მისი საკუთარი სურვილით და ამისათვის მას გააჩნია კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება და ნებართვა.  წინამდებარე პირობებზე თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით კლიენტი უფლებამოსილება გვანიჭებს ჩვენ და თანხმობას აცხადებს მასზედ, რომ ჩვენს მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი რაოდენობით საქართველოს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოდან გამოთხოვნილ და მიღებულ იქნას კლიენტის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საბანკო და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის, შენახვის და საკანონმდებლო ან/დასახელშეკრულებო ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მიზნებისთვის.  ამასთან, კლიენტი თანხმობას აცხადებს და უფლებამოსილებას გვანიჭებს ჩვენ შეზღუდვის გარეშე,  საჭიროების შემთხვევაში, წინამდებარე დოკუმენტი გადასცეს საქართველოს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს, მის უფლებამონაცვლეს ან/და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა მესამე პირ(ებ)ს. ასევე წინამდებარე პირობებზე თანხმობის ელექტრონულად მონიშვნით/აღიარებით კლიენტი უფლებამოსილებას გვანიჭებს ჩვენ და თანხმობას აცხადებს მასზედ, რომ ჩვენს მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ოდენობით ნებისმიერი საკრედიტო ბიუროსგან მიღებულ იქნას მის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები და საკრედიტო ისტორია,  მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საკრედიტო გადაწყვეტილების მიღებისა და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის ან/და შენახვისთვის.

ჩვენთან დაკავშირება შეგიძლიათ მისამართი: ვეფხისტყაოსნის  ქ 16, თბილისი 0159  საქართველო ტელ.: (032) 2 05 25 05  ელ-ფოსტა: info@allmarket.ge